dissabte, 7 de febrer de 2009

Nossa Senhora das Necessidades


No gaire lluny de casa hi tenim la Capela da Nossa Senhora das Necessidades. Hi ha moltes capelles com aquesta i és un costum arrelat entre molts portuguesos portar-hi flors i espelmes.

1 comentari:

Phil Mount / Filipe Monteiro ha dit...

Falta confirmar se a "abertura" é pelas necessidades que carece a Capela das Necessidades, ou se ainda é reminiscências de algum último tremor de terra ocorrido em terras de Camões!